Ghi chép lộn xộn, có lẽ chỉ có thể được một chiếc lá hiểu,