Trải qua 2-3 thời kỳ ở nhà vì giãn cách xã hội, tôi nhận