Mình thấy hình ảnh Mikage Sakurai nằm trong căn bếp nhà bà, buồn bã,